Akcje profilaktyczne w Old Town Clinic! Zadbaj o swoje zdrowie!

Old Town Clinic uczestniczy w dwóch akcjach profilaktycznych

Pacjenców spełniających kryteria programu, które przedstawiamy poniżej zachęcamy by zgłosić się do recepcji Old Town Clinic przy ul. Mikołaja 59 -60

Kryteria programu “Wykrywanie raka płuca”

-mają konsumpcję tytoniu większ lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami

-mają konsumpcję tytoniu większ lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji)

-mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami

-mają konsumpcję tytoniu większ lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji)

i u których potwierdzono jeden z czynników ryzyka:

-z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silnikow diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy

-podlegały ekspozycji na radon

-chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu np. raka pęcherza moczowego

-osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) chorowały na raka płuc

-osoby, które chorują na przewlekłą obturacyjną chorob płuc ( POChP) lub samoistne włóknienie płuc ( IPF)

Osoby spełniające kryteria wypełniają niezbędne dokumeny na recepcji Old Town Clinic. Dokumeny te przekazywane są do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, a następnie Pacjent informowany jest o terminie badania niskodawkowej tomografii komputerowej płuc

Kryteria programu “Wykrywanie nowotworów jelita grubego poprzez wykrywanie krwi utajonej w kale”

Osoby spełniające kryteria wypełniają ankietę, otrzymują zestaw do samodzielnego pobrania próbki kału oraz wszelkie niezbęde informacje dotyczące dalszego postępowania

Old Town Clinic Stomatologia

ul. Wszystkich Świętych 2a

50-136 Wrocław

+48 516 201 516

Old Town Clinic

ul. Świętego Mikołaja 59-60 lok. 25

50-127 Wrocław

+48 516 222 516, +48 516 222 313

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.

rejestracja@oldtownclinic.pl