Lekarze

Dr n. med. Jacek Calik – Specjalista Onkologii Klinicznej
Starszy asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Dolnośąskiego Centrum Onkologii. Założyciel Pracowni Diagnostyki Nowotworów Skóry przy Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED. Kierownik Przychodni Wielospecjalistycznej Old Town Clinic. Pomysłodawca i założyciel Akademii Dermatoskopii (szkoły dermatoskopii dla lekarzy). Kierownik Naukowy wielu kursów z zakresu diagnostyki nowotworów skóry. Uczestnik wielu badań i projektów medycznych jako główny badacz, koordynator i współbadacz. Kierownik naukowy cyklicznej konferencji o tematyce diagnostyki nowotworów skóry odbywającej się we Wrocławiu.
Autor wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. W Old Town Clinic wykonuje badania wideodermatoskopii u dzieci i dorosłych oraz konsultuje Pacjentów onkologicznych.
Jacek Calik – ZnanyLekarz.pl
Lek. Monika Migdał
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Młodszy asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej
i Chemioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
W trakcie specjalizacji z Onkologii Klinicznej.
Uczestniczka wielu kursów z zakresu dermatoskopii.
W Old Town Clinic wykonuje badania wideodermatoskopii
u dzieci i dorosłych.
Monika Migdał – ZnanyLekarz.pl
Lek. Bartosz Woźniak
Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z Dermatologii i Wenerologii. Od początku kontaktu z Dermatologią zainteresował się metodami obrazowymi i zabiegowymi w tej dziedzinie, zwłaszcza dermatoskopią oraz trychoskopią. Stale poszerza swoją wiedzę w tej dziedzinie biorąc udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach. W wolnych chwilach studiuje polskie i zagraniczne pozycje naukowe dotyczące dermatoskopii i trychoskopii. Podczas pracy w szpitalu zajmuje się między innymi prowadzeniem i kwalifikowaniem pacjentów do terapii biologicznej łuszczycy, terapią fotodynamiczną, dermatoskopią, krio- i elektrochirurgią, a także wykonywaniem biopsji zmian skórnych. W Old Town Clinic wykonuje badania wideodermatoskopowe u dzieci i dorosłych.
Bartosz Woźniak – ZnanyLekarz.pl
Lek. Marcin Pawlak – Specjalista Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Od początku pracy zawodowej (2012r) zatrudniony na stanowisku Asystenta, a następnie Starszego Asystenta w Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2018 roku uzyskał tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych, a w 2020r tytuł Specjalisty Angiologa. W ramach codziennej praktyki klinicznej zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób żył (zakrzepica żylna, przewlekła niewydolność żylna – żylaki i obrzęki kończyn), chorób tętnic (przewlekłe i krytyczne niedokrwienie), a także naczyniowymi powikłaniami cukrzycy (w tym zespołu stopy cukrzycowej). Zawodowo szczególne zainteresowanie dotyczy diagnostyki i leczenia powikłań zakrzepowo- zatorowych w grupie pacjentów onkologicznych. W ramach konsultacji przeprowadza diagnostykę za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej- badanie przepływów w żyłach i tętnicach zarówno kończyn dolnych jak i górnych oraz przepływów w tętnicach dogłowowych.
Marcin Pawlak – ZnanyLekarz.pl
Lek. med. Leszek Huzarski – Specjalista Ginekologii Onkologicznej, Specjalista Ginekologii i Położnictwa
Od 2008 roku Zastępca Ordynatora Oddziału Ginekologii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Zatrudniony od 1998 roku w Dolnośląskim Centrum Onkologi, gdzie zdobywał wiedzę i umiejętności pod kierunkiem prof. dr hab. n.med. Jana Kornafela. Jest znanym na Dolnym Śląsku i uznanym w kraju Specjalistą w zakresie Ginekologii Onkologicznej. Posiada umiejętności chirurgiczne i należytą wiedzę o pełnym zakresie leczenia skojarzonego w swojej dziedzinie. Współzałożyciel i wieloletni kierownik Poradni Nadzoru Genetycznego DCO we Wrocławiu, działającej w ramach Programu Badań Profilaktycznych Rodzinnego Uwarunkowania Występowania Nowotworów Złośliwych.
Uczestnik licznych kursów i szkoleń popartych certyfikatami zdobytych uiejetności, w tym miedzy innymi:
Z zakresu Ultrasonografii Narządu Płciowego – w ramach Sekcji Ultrasonograficznej PTG, elektro- i kriochirurgii oraz cytodiagnosty w ramach zespołów realizujących Ogólnpolski Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
W Old Town Clinic wykonuje badania z zakresu ginekologii onkologicznej, USG i badania cytologiczne w ramach konsultacji ginekologiczno-onkologicznych, wspomagając w tym zakresie interdyscyplinarnie zespół Lekarzy i Diagnostów.
Leszek Huzarski – ZnanyLekarz.pl


Dr n.med. Michała Matuszewskiego – Specjalistę Urologii
Starszy asystent Oddziału Urologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Po ukończeniu specjalizacji oraz uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych pełnił funkcję adiunkta w Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (2011r.)
Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
Fellow of the European Board of Urology
Wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobywał m.in. na zagranicznych stażach:
– Zentrum für Operative Medizin ZOM – Universitätsklinikum Würzburg, Niemcy
– Clinic of Urology, The University General Hospital of Heraklion, Grecja
– Urologische Klinik und Poliklinik – Universitätsklinikum Rostock, Niemcy
W Old Town Clinic w ramach konsultacji urologicznej wykonuje badanie USG wspomagając w tym zakresie interdyscyplinarnie zespół Lekarzy i Diagnostów. Przeprowadza także drobne zabiegi urologiczne.
Michał Matuszewski – ZnanyLekarz.pl
Lek. Dominik Haus – Specjalista Onkologii Klinicznej
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez 7 lat pracował w Oddziale Onkologii Klinicznej/Chemioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł Specjalisty Onkologii Klinicznej. Obecnie pracuje w Oddziale Onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Uczestnik wielu kursów z zakresu dermatoskopii oraz licznych konferencji o tematyce onkologicznej. Bierze udział w badaniach klinicznych z zakresu onkologii w charakterze współbadacza. Certyfikowany płetfonurek federacji PADI. W Old Town Clinic przeprowadza konsultacje onkologiczne u dorosłych pacjentów, wykonuje zabiegi usuwania zmian skórnych metodą HIFU (konieczna wcześniejsza kwalifikacja na drodze badania wideodermatoskopowego) oraz przeprowadza kwalifikację medyczną do nurkowania.
Dominik Haus – ZnanyLekarz.pl
Lek. Łukasz Tosik – Specjalista Onkologii Klinicznej
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Starszy asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Współbadacz w badaniach klinicznych z zakresu onkologii klinicznej. Uczestnik wielu kursów z zakresu dermatoskopii oraz licznych zagranicznych konferencji onkologicznych. W Old Town Clinic konsultuje onkologicznie pacjentów dorosłych.
Łukasz Tosik – ZnanyLekarz.pl
Lek. Monika Iwańska-Malik-Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Ze swoją dziedziną związała się studiując na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie USG, RTG, TK i MR zdobyła podczas pracy w wielospecjalistycznych szpitalach w Olsztynie, a tytuł specjalisty uzyskała na podstawie prestiżowego egzaminu European Diploma in Radiology (EDiR), który zdała w Wiedniu w roku 2018.
Pani Doktor posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ultrasonografii dorosłych i dzieci potwierdzone Certyfikatem w zakresie diagnostyki ogólnej USG Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest też członkinią polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PLTR, ESR). Zawodowo interesuje się diagnostyką układu pokarmowego i neuroradiologią.
Dołącza do zespołu
Old Town Clinic, aby umożliwić Pacjentom naszej Przychodni profesjonalną diagnostykę ultrasonograficzną.
Monika Iwańska – Malik – ZnanyLekarz.pl
Dr n. med. Krzysztof Szewczyk – Specjalista Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
Absolwent wrocławskiej Akademii Medycznej. Tytuł Specjalisty w dziedzinie Chirurgii Ogólnej uzyskał w 2008 roku w Klinice Chirurgii Wielonarządowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. Specjalizację w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej realizował w Oddziale Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, gdzie w 2011 roku uzyskał tytuł specjalisty. Wieloletnie doświadczenie zdobywał pełniąc funkcję Zastępcy Ordynatora i Starszego Asystenta Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku oraz jako Starszy
Asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
Obecnie pracuje jako Starszy Asystent Oddziału Chirurgii Onkologicznej I (Nowotworów Przewodu Pokarmowego) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz jako Adiunkt Zakładu Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)
,a także członek Zarządu European Association for Cancer Education (EACE). Autor i współautor ponad 100 indeksowanych pozycji piśmiennictwa medycznego.
Do szczególnych zainteresowań zawodowych należą: chirurgia nowotworów przewodu pokarmowego, rak jajnika oraz pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej, chirurgia cytoredukcyjna w połączeniu z chemioterapią dootrzewnową w hipertermii (procedury CRS + HIPEC), chirurgia nowotworów skóry.
Dr n. med. Przemysław Zdziarski – Specjalista Chorób Zakaźnych, Specjalista Immunologii Klinicznej
Autor 35 publikacji oraz licznych doniesień.
Laureat dwóch nagród na II Europejskim Kongresie Immunologii w Berlinie.
Zdobywca nagrody WAM za najlepszą prace doktorską. Wyróżnienie publikacji o Zespole sztywności uogólnionej i cukrzycy przez World Biomedical Frontiers.
Głównymi zainteresowaniami zawodowymi są immunologia kliniczna, mikrobiom,
zakażenia oportunistyczne, alergie na leki, indukcja nadwrażliwości,
nadwrażliwość typu II, III, IV, V, pierwotne niedobory odporności,
a zwłaszcza wtórne niedobory odporności oraz immunoterapia i szczepienia.

Old Town Clinic Stomatologia

ul. Wszystkich Świętych 2a

50-136 Wrocław

+48 516 201 516

Old Town Clinic

ul. Świętego Mikołaja 59-60 lok. 25

50-043 Wrocław

+48 516 222 516, +48 516 222 313

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.

rejestracja@oldtownclinic.pl