W Old Town Clinic prowadzimy leczenie liszaja twardzinowego sromu – terapia fotodynamiczna

Dolegliwości, które zgłaszają pacjentki w przebiegu liszaja twardzinowego sromu to: nasilony świąd, pieczenie, ból, niemożność współżycia. Objawy te bardzo obniżają jakość życia chorych. Większość metod terapeutycznych w tej jednostce chorobowej oparta jest na sterydoterapii, zarówno miejscowej jak i systemowej. Leczenie sterydami jest niestety skuteczne jedynie początkowo i często wywołuje wiele działań niepożądanych. Dolegliwości po leczeniu sterydami bardzo szybko wracają, a skóra okolicy sromu jest wtedy jeszcze bardziej wrażliwa.

Wydaje się, że metoda fotodynamiczna jest obecnie najlepszą, alternatywną metodą w leczeniu liszaja twardzinowego sromu, dając pacjentkom szanse na normalne życie. Znakomita większość naszych pacjentek zgłasza spektakularną poprawę, która utrzymuje się często przez wiele miesięcy. Warunkiem dobrej odpowiedzi w tej jednostce chorobowej jest przeprowadzenie zabiegu dwukrotnie w odstępach 14-28 dni do pierwszego zabiegu.

Kwalifikacja do zabiegu odbywa się podczas konsultacji lekarskiej, którą przeprowadza lek. Monika Migdał, lek. Bartosz Woźniak oraz dr n. med. Jacek Calik

Terapia fotodynamiczna

(photodynamic therapy; PDT) – jest formą leczenia wykorzystującą substancje światłoczułe, które po naniesieniu na chorobowo zmienioną tkankę i kilkugodzinnej inkubacji, poddaje się działaniu światła o określonej długości fali. Fotouczulacz uaktywnia się w chorej komórce powodując jej obumieranie. W procesie regeneracji odtwarza się zdrowa skóra lub błona śluzowa.

Wskazana do PDT

Wskazaniem do zastosowania tej nowoczesnej metody oprócz raka skóry, są również inne stany patologiczne:

Metoda Fotodynamiczna polega na zastosowaniu środka światło-uczulającego. Współdziałają tu trzy składniki: fotouczulacz, światło i tlen. Żaden z nich sam nie jest w stanie wywołać reakcji, która mogłaby doprowadzić do zniszczenia komórek. Dzięki współdziałaniu tych trzech czynników w tym samym czasie zachodzą reakcje fotocytotoksyczne, doprowadzając do zniszczenia chorych komórek.

Stosujemy preparat światło uczulający (kwas 5-alfa aminolewulinowy), który podawany jest zewnętrznie w postaci żelu lub maści. Ma on za zadanie w sposób selektywny zgromadzić się w tkance. Emitując wiązkę światła o określonej długości fali dostarczamy energię, która sprawia, że komórki chore zostają zniszczone. Zdrowe zaś nie ulegają uszkodzeniu. PDT bezpośrednio na komórki oddziałuje poprzez powstanie tlenu singletowego i wolnych rodników, co prowadzi do zmian w błonach oraz obrzęku i autolizy komórek. Lampa do Terapii Fotodynamicznej emituje światło czerwone o długości fali 640 nm.

Zaletami PDT jest wysoka selektywność, dobry efekt kosmetyczny, mniej efektów ubocznych niż przy miejscowej chemioterapii (np. 5Fu) czy immunoterapii (np. Imiqimod). Wadą PDT jest wysoki koszt sprzętu i fotouczulaczy. Wiązka światła może docierać na określoną głębokość, penetrując w głąb tkanki do kilku milimetrów, przez co docieramy do wszystkich komórek zmienionych chorobowo nawet tych usytuowanych głębiej w skórze. Po zabiegu może wystąpić niewielkie zaczerwienie, obrzęk lub ból w miejscu naświetlanej zmiany. Na szczęście dolegliwości te ustępują bardzo szybko i samoistnie.

PDT minimalizuje ryzyko tworzenia blizn (co często zdarza się po zastosowaniu kriochirurgi czy tradycyjnego leczenia chirurgicznego). Pacjent zaraz po zabiegu może wrócić do swoich codziennych obowiązków. Rana po zabiegu goi się szybko i wymaga tylko rutynowej pielęgnacji i utrzymywania w czystości.

Jak przebiega zabieg?

Zabieg terapii fotodynamicznej jest krótki. Trwa zazwyczaj kilkanaście minut. Z uwagi na bolesność zabiegu, standardowo pacjent jest odpowiednio premedykowany lekami p/bólowymi, które dobiera się indywidualnie do pacjenta w zależności od obciążeń chorobowych, rozległości zabiegu oraz indywidualnego progu bólowego.

Poszczególne etapy zabiegu PDT:

Efekty

Skuteczność terapii fotodynamicznej z użyciem kwasu 5-alfa aminolewulinowego (5ALA) wynosi, w zależności od schorzenia: od 70% do 97%. Terapia fotodynamiczna z użyciem 5ALA, stanowi alternatywę dla zabiegów chirurgicznych czy krioterapii. PDT gwarantuje bardzo dobry efekt kosmetyczny w połączeniu ze skutecznością porównywalną do tradycyjnego leczenia chirurgicznego i dużo wyższą niż leczenie ciekłym azotem. Dotyczy to zwłaszcza rogowaceń słonecznych, choroby Bowena, liszaja twardzinowego sromu. Dzięki zastosowaniu PDT pacjent może uniknąć trudnych, często wieloetapowych operacji, nierzadko o okaleczającym charakterze.

Old Town Clinic Stomatologia

ul. Wszystkich Świętych 2a

50-136 Wrocław

+48 516 201 516

Old Town Clinic

ul. Świętego Mikołaja 59-60 lok. 25

50-127 Wrocław

+48 516 222 516, +48 516 222 313

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.

rejestracja@oldtownclinic.pl